Klimavision: Danmark som førende klimanation

FRI har fremlagt en klimavision, der kommer med tre overordnede bud på målsætninger i kampen for at dæmme op for klimaforandringerne og deres konsekvenser. Konkret handling kombineret med ambitiøse målsætninger står i centrum for de rådgivende ingeniører.


 

De tre tiltag:

Danmark skal være Greentech Valley

Danmark er en stærk vidennation og bør bygge videre på denne styrke. Der skal satses massivt på forskning og udvikling, så Danmark i 2020 er verdens førende viden- og teknologination inden for Greentech; et sprudlende forsknings- og forretningsmiljø, der skal tiltrække forskere og virksomheder fra hele verden. Det kræver at flere offentlige og private midler, eksempelvis fra globaliseringspuljen, målrettes vedvarende energiformer, energieffektiviseringer, bioteknologi og miljøteknologi.

Se publikationen: Klimavision: Danmark som førende klimanation

80 procent mindre CO2-udledning i 2050

FRI sætter et langsigtet mål om, at vi skal udlede 80 procent CO2 i 2050 i forhold til 1990-niveauet. Det kræver, at man ikke alene fokuserer på udledning fra fossile brændsler, men også tænker i løsninger på tværs af sektorer.

Her og nu skal der arbejdes for en fleksibel energiforsyning og en dertil tilpasset robust energiinfrastruktur, energieffektivt og bæredygtigt byggeri, reduceret CO2-udledning i landbrug og industri - alt sammen i et samspil mellem sektorerne, så vi derved skaber den størst mulige CO2-reduktion. Det at fastlægge et langsigtet mål skal samtidig sikre, at indfasningen af skærpede krav til CO2-reduktion og øget energieffektivitet finder sted i et tempo, der styrker og udvikler dansk erhvervslivs konkurrenceevne frem for at hæmme den.

Robusthed mod klimaforandringer

Der er et akut behov for at få en kvalificeret vurdering af, hvordan man nu og i fremtiden kan gøre danske landdistrikter, kystnære områder, byer og infrastrukturanlæg robuste over for klimaforandringer. Vi har allerede værktøjer til klimatilpasning og har brug for en kommission, der praktisk kan prioritere og igangsætte en integreret strategi for klimatilpasning i Danmark, både på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

 

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?