FRI: Langsigtet strategisk vision - klimaneutralt EU inden udgangen af 2050

EU-Kommissionen præsenterede i uge 48 en vision for, hvordan Europa kan blive klimaneutral i 2050.


 

Visionen beskriver, at der skal en fælles indsats til på syv strategiske områder: energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder, ren, sikker og sammenbundet mobilitet, en konkurrencedygtig industri og cirkulær økonomi, energiinfrastruktur og netsammenkobling, bioøkonomi og naturlige CO2-dræn og CO2-opsamling og -lagring for at tackle de resterende emissioner.

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.