FRI mener: Sådan bidrager energi- og forsyningssektoren til den bæredygtige omstilling

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, som viser, hvordan energi- og forsyningssektoren kan bidrage til, at vi når 2030- og 2050-CO2-reduktionsmål med tre konkrete anbefalinger til Folketinget og regeringen.


 

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, som viser, hvordan energi- og forsyningssektoren kan bidrage til, at vi når 2030- og 2050-CO2-reduktionsmål. Notatet rummer tre anbefalinger til Folketinget og regeringen:

1) Opstil klare og faste mål for opbygningen af et fleksibelt energisystem;

2) lav klare rammebetingelser, der sikrer integration af de forskellige sektorer; og

3) udøv grønt diplomati og sikre et stærkt europæisk og internationalt engagement.

Læs holdningsnotatet her.

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.