Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

FRI har sammen med DI og otte andre organisationer afleveret et fælles høringssvar om ændring af konkurrenceloven. Det vigtigste punkt for FRI er konsortiereglerne, hvor der er en bekymring for, at der er risiko for at korsortier ligestilles med karteller. Organisationerne påpeger, at det i lovbemærkningerne bør præciseres, hvornår virksomheder lovligt kan indgå i konsortiesamarbejder.


 

Læs høringsmateriale fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på Høringsportalen

Læs det fælles høringssvar her