Høringssvar: Begrænsning af unfair konkurrence fra offentlige erhvervsaktiviteter

FRI har afgivet høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.


 

FRI støtter grundlæggende de tre lovforslag, da de samlet set bidrager til at få skabt mere klarhed over grænserne for offentlig erhvervsaktivitet. Men det forhold, at der med de tre lovforslag sker en fuldstændig lovliggørelse af alt eksisterede erhvervsaktivitet besluttet inden ikrafttræden, er et problem, som bør løses. Med den eksisterende formulering vil lovforslagenes bestemmelser om ikrafttræden medføre, at den nye lovgivning ingen betydning får for de mange konkrete sager om unfair konkurrence fra offentlige myndigheder, som har været fremme de seneste år.