Høringssvar: Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg

FRI har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om nyt kontaktudvalg for Forsyningstilsynet.


 

FRI mener, at nedsættelsen af et kontaktudvalg for Forsyningstilsynet, med det nye mandat der lægges op til,  grundlæggende er en god idé. Men samtidig at der i sammensætningen af udvalget mangler de neutrale kompetencer, som de uvildige rådgivere vil kunne bidrage med. FRI har en dyb ekspertviden indenfor den enkelte forsyningssektor og på tværs af alle forsyningssektorerne. FRI’s interesser er ikke tæt forbundent til en bestemt forsyningsart eller et produkt, og FRI kan derfor bidrage med en uafhængig rådgivning og sparring med Forsyningstilsynet, som er balanceret i forhold til forsyningernes, forbrugerne og samfundets interesser.

Læs høringssvaret her