Høringssvar: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring. FRI har afgivet høringssvar.


 

Ændringen af bekendtgørelsen er en del af opfølgningen på aftalen om hjælpepakke til landbruget, hvor det blev aftalt at se på mulighederne for, at kommunerne kan udstede kortvarige indvindingstilladelser hurtigere end i dag, når helt ekstraordinære vejrsituationer gør sig gældende. Ændringerne i bekendtgørelsen vedrører alene indførelsen af korttidstilladelser og ændrer ikke på gældende regler.

FRI efterspørger en klar definition af "ekstraordinære vejrsituationer" og med betegnelserne "miljøbeskyttelse" og "naturbeskyttelse". Det bør tydeligt fremgå, at der fortsat skal udføres en VVMscreening – dette gælder især under forhold med vandmangel.

Læs FRI's høringssvar