Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget høringssvar, hvor vi nuancerer og eksemplificerer vores svar.


 

Desuden forholder vi os til, at det nu formelt bliver muligt at henvise til tekniske specifikationer i BR, som kræver betaling. På den ene side giver det penge til at udvikle standarder – på den anden side så er det et problem, at man skal betale for at kende kravene til byggeri.

Fælles høringssvar

FRI's høringssvar