Høringssvar: DS 447 om ventilation

FRI’s høringssvar på revisionen af DS447 er blevet til ved hjælp af gode kræfter i en række af FRI’s virksomheder og peger igen på de dilemmaer, der er, når Bygningsreglementet henviser til en standard, som er produceret i et ”privat regi”.

Ud over irritationen over at skulle betale for at læse reglerne, så risikerer man også, at der ikke altid er harmoni mellem standard og BR. På den anden side er standarderne vigtige værktøjer - også for rådgivende ingeniører.

Sideløbende med kommentarerne til DS og arbejdsgruppen har FRI også haft fat i Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik, Bygge og Boligstyrelsen) og luftet vores bekymringer om sammenhængen mellem standarden og BR. På mødet drøftede FRI følgende:

  1. Standarden er ikke specifik nok i forhold til BR’s krav
  2. Standarden/revisionen betyder en del ekstra arbejde, som ikke absolut giver værdi for Bygherre
  3. Standarden indeholder øgede krav, som ikke er hensigtsmæssige (eksempel commissioning)

At BR henviser til en standard, som styrelsen ikke har fuld magt over, er i sig selv et dilemma. Risikoen er, at man ad bagvejen får indført krav, som ikke har noget med BR’s formål at gøre. Derudover kommer, at man skal betale både for at være med til at udarbejde ”landets love”, men ikke mindst at man skal betale for at vide, hvad kravene er. 

Løsningen er dog ikke helt lige til. Branchen bruger DS447 og synes det er et værdifuldt værktøj. Hvis man i stedet skulle skrive reglerne ind i BR, ville vi få rigtig mange siders BR – eller de projekterende vil skulle udarbejde et tilsvarende paradigme selv.  

Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og hvor mange af vores kommentarer, der bliver taget til efterretning. Der sidder en FRI-rådgiver i udvalget (betalt af firmaet), og FRI ved, at han vil forsvare branchens holdninger. Men det, at der kun er en rådgiver i udvalget, er jo en svaghed i forhold til at vi kan præge standarden. For mange er det samtidig en udfordring, at det koster 25.000 at deltage med viden i en sådan arbejdsgruppe. Men det er jo en meget gammel diskussion.