Høringssvar: Handlingsplan for cirkulær økonomi

FRI har afgivet høringssvar til Miljøministeriets udkast til Handlingsplan for cirkulær økonomi, den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

FRI mener, at temaet som handlingsplanen skal håndtere, er et vigtigt element i at realisere klimalovens mål om at reducere udslippet af klimagasser med 70 pct. i 2030, at efterleve flere af FN’s Verdensmål samt bidrage til målopfyldelsen af flere danske verdensmål-indikatorer fra Vores Mål-rapporten.