Høringssvar: Indholdsfortegnelse til vejledning om udbud af videnrådgivning

FRI har sammen med DI Videnrådgiverne og Danske Arkitektvirksomheder afgivet høringssvar om indholdet af den planlagte vejledning om indkøb af videnrådgivning.


 

Den eksisterende vejledning er fin, men bør gøres enklere og mere overskuelig, så den bliver læst. Herudover opfordres styrelsen til at arbejde for en massiv informationsindsats over for de offentlige indkøbere. 

Læs høringssvaret her