Høringssvar: Problematisk forslag til ændring af konkurrenceloven

En lang række organisationer herunder DI, Dansk Erhverv og FRI har indgivet høringssvar om den nye Konkurrencelov.


 

Generelt udtrykkes en stor bekymring for virksomhedernes retssikkerhed, hvis konkurrence-myndighederne tillægges de foreslåede yderligere beføjelser i jagten på konkurrenceovertrædelser. Da konkurrenceloven er fremsat som forslag i folketinget, har DI m.fl. anmodet om foretræde for erhvervsudvalget den 14. januar 2021, hvor det forhåbentligt vil være muligt at opnå større forståelse for organisationernes betænkeligheder.