Høringssvar: Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden aftale

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale i høring. FRI har afgivet høringssvar.


 

FRI påpeger, at udfordringerne særligt knytter sig til to af de centrale forudsætninger for EU's indre marked, nemlig den fri bevægelighed for arbejdskraft og -kapital. Hvis disse områder
bliver mindre smidige, end de er i dag, vil det begrænse muligheden for at
samarbejde, investere, hjemtage overskud og udnytte specialister på tværs af
grænserne.

Læs FRI's høringssvar