Høringssvar: Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning

FRI har afgivet høringssvar til Energistyrelsen. 


 

FRI støtter effektiviseringskrav til vand- og spildevandsselskaberne, men det er samtidig FRI’s holdning, at det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis effektiviseringskrav til klimatilpasningsprojekter var blevet udskudt indtil minimum 2021, hvor vandsektorloven evalueres. Fastholdelsen af effektiviseringskravet kan nemlig have den effekt, at forsyninger udskyder projekter, fordi den eksisterende regulering er målrettet jævne investeringer og projekter med forventning om løbende reinvestering.