Høringssvar: Vurdering af indsatser mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring. FRI har afgivet høringssvar.


 

Vejledningen omhandler kommunernes opgave med målrettet drikkevandsbeskyttelse i BNBO. Vejledningen er et supplement til den eksisterende BNBO-vejledning fra 2007 samt efterfølgende præciseringer og er udarbejdet som følge af tillægsaftale af 11. januar 2019 til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Læs FRI's høringssvar