FRI Pressekommentar: Ændring af beløbsgrænsen giver ikke flere højt kvalificerede medarbejdere

Regeringen og Folketingets partier forhandler for tiden om at sænke den såkaldte beløbsgrænse for import af udenlandsk arbejdskraft - men der er behov for en bredere indsats, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i en pressekommentar.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, hilser vi ethvert initiativ til afhjælpning af den aktuelle mangel på arbejdskraft velkommen. Men en ændring af beløbsgrænsen har ikke reel betydning for mulighederne for at tiltrække den højt kvalificerede arbejdskraft, rådgiverbranchen har behov for. Derfor er der brug for en langt bredere indsats: Situationen er alvorlig og akut. Så vi skal skrue på alle de knapper, der kan skrues på.

Mulighederne er mange, og beløbsgrænsen er kun én af de mange barrierer som vi kan se, i forhold til tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Konkret kan udviklingen blandt andet hjælpes i den rigtige retning, ved at se på fire forhold.

Bureaukrati og tidsforbrug

Det tager i dag alt for lang tid at få godkendt ansættelsen af udenlandske medarbejdere i en dansk virksomhed. På trods af mulighederne for særlige fasttrack-ordninger. I mange tilfælde opgiver virksomhederne at ansætte, fordi processen reelt risikerer at tage så lang tid, at den konkrete ansættelse ikke længere er relevant, når den går i gennem. Vi er nødt til at få gjort op med bureaukratiet og indført nogle simplere og mere strømlinede processer for importen af arbejdskraft fra lande uden for EU.

Beskatning af arbejdsudleje

Reglerne forhindrer, som de ser ud i dag, rotation af medarbejdere fra moder- til datterselskaber eller omvendt. Uden denne begrænsning ville rådgiver- og ingeniørvirksomheder med ansatte både i udlandet og i Danmark lettere kunne flytte deres medarbejdere hertil.

Studerendes muligheder for studie- og fritidsjobs

I øjeblikket er der begrænsninger på, hvor meget de danske studerende må arbejde ved siden af studierne. Disse begrænsninger bør minimeres eller helt fjernes. Både så de studerende kan hjælpe med at løfte nogle af de konkrete arbejdsopgaver, der lige nu og her venter på at blive løst, men også fordi al erfaring viser, at en tidlig tilknytning til en arbejdsmarkedet, kan være med til at øge fastholdelsen.

Udenlandske studerendes muligheder

Fremtidens arbejdskraft kommer både gennem vores uddannelsessystem og fra udlandet. Og i visse tilfælde begge dele. Vi skal derfor gøre op med politikken om at begrænse udenlandske studerendes muligheder for at læse i Danmark - og ligeledes for at blive boende efterfølgende.

Læs flere pressemeddelelser