FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer

Regeringen har fremlagt de kommende års planer for udfasning af naturgas, omstilling af danskernes varme fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper og finansiering af den grønne omstilling gennem blandt andet CO2-afgifter. I forbindelse med sidstnævnte har regeringen valgt at følge ekspertgruppens ‘Model 2’, hvor CO2-afgiften bliver nogenlunde ensartet, men dog med en rabat for virksomheder med mineralogiske processer.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ser frem til at deltage i arbejdet med at løfte de store ambitioner men savner svar og løsninger på en række essentielle spørgsmål og udfordringer.

Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, havde, med hensyn til den grønne skattereform allerhelst set en helt flad afgift.

- En ensartet CO2-afgift havde været at foretrække, men vi anerkender udfordringerne ved at vælge ekspertudvalgets model 1 og hilser det store skridt tættere på en flad afgift velkommen, siger han; men han ærgrer sig samtidigt over, at dagens præsentation af reformen ikke kommer med et mere reelt bud på finansieringen af den omfattende energipolitiske vision, der tirsdag blev fremlagt gennem ’Danmark Kan mere 2’:

- Det fremgår ikke af regeringens forslag til en grøn skattereform, hvordan der skal findes finansiering til planerne i ’Danmark Kan mere 2’. Vi glæder os derfor stadig til at se nogle mere konkrete svar og løsninger på en række områder, siger han og uddyber i fire punkter:

Hvem, hvor og på hvis bekostning?

- Hvor skal alle de ekstra vindmøller, solceller og biogasanlæg placeres? Det er svære beslutninger at træffe, da al erfaring siger, at der vil komme lokale protester, lige meget hvor man vælger at opføre dem. Hvem skal have det sidste ord? 

- Hvordan sikrer vi, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft til at løse opgaverne? Det gælder både dygtige ingeniører, men det gælder også en række andre med faglærte kompetencer.

- Hvilke offentlige bygge- og anlægsopgaver, vil regeringen nedprioritere for at fremskynde dette arbejde? Tilstanden i de offentlige bygninger og anlæg er i forvejen på et niveau, hvor vi er bagud med renovering, og der er også andre dele af den grønne omstilling, der kræver omfattende løft af vores eksisterende infrastruktur.

- Sidst men ikke mindst, så kan det undre, at forbedring af energieffektivitet slet ikke er nævnt. Vi kan potentielt udnytte energien langt bedre end i dag, men det kræver en koordineret national indsats, bl.a. så love og regler i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Medarbejderne mangler stadig

Skal den ambitiøse vision blive til virkelighed, så kommer vi heller ikke ud over at se meget konkret på den fortsatte udfordring med manglen på kvalificerede medarbejdere i Danmark:

- De rådgivende ingeniørvirksomheder er, når de konkrete løsninger kommer på bordet, klar til at tage udfordringen op men står fortsat med en stor udfordring på medarbejderfronten – her er det vigtigt blandt andet at kigge på den bedste kortsigtede løsning, som er en mere smidig sagsbehandling og attraktive vilkår for import af udenlandsk arbejdskraft. Vores seneste undersøgelser viser, at FRI-virksomhederne allerede har medarbejdervækst på dette område og tillige god erfaring med deres udenlandske ansatte i danske virksomheder. Så set fra vores perspektiv er det en indsats, der kan skabe gode resultater, men også et område hvor vi som land er nødt til at sætte yderligere ind for at gøre det bedre, afslutter Henrik Garver.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører
Pressemeddelelse: Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører
Ordrebøgerne er stadig så fyldte hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, at de har alt det arbejde, de kan ønske med den nuværende bemanding. Det viser den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, der viser, hvordan virksomhederne ser deres ordresituation nu, og ud i den nærmeste fremtid, de næste seks til tolv måneder.