FRI Pressekommentar: Den rigtige beslutning at droppe "Dødsliste"

Den 12. februar besluttede forligskredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi på baggrund af en vurdering fra energistyrelsen, at droppe den meget debatterede ’Dødsliste’ –en hastigt udarbejdet liste over, 10 udvalgte danske affaldsforbrændingsanlæg, man anbefaler lukket for at leve op til klimaaftalen for affaldssektoren. God beslutning mener FRI.

Fredag den 12. februar besluttede forligskredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi på baggrund af en vurdering fra energistyrelsen, at droppe den meget debatterede ’Dødsliste’ –en hastigt udarbejdet liste over, 10 udvalgte danske affaldsforbrændingsanlæg, man anbefaler lukket for at leve op til klimaaftalen for affaldssektoren.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI er enige i denne beslutning, men ser ikke konkurrenceudsættelse, som alternativet til dødslisten. Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver udtaler:

- Det er den rigtige beslutning. Listen var ikke retvisende og beregningerne bag var ikke fyldestgørende. Det er tydeligt, at den korte tid, der blev stillet til rådighed, ikke har været nok. Nu skal vi have udarbejdet en ny analyse, og efterfølgende plan for, hvordan vi lever op til klimaaftalen for affaldssektoren. Som rådgivende ingeniører kan vi ikke anbefale en direkte konkurrenceudsættelse af sektoren. Det er området for vigtigt til, både ift. den grønne omstilling og for forsyningssikkerheden.

Han uddyber yderligere:

- I det fremtidige arbejde med reducering af forbrændingskapaciteten, bør vi gentænke hele præmissen for nedlukningerne – nemlig beslutningen om, at vi ikke skal importere affald til udsortering og forbrænding i Danmark. Er det overhovedet klogt, ikke at importere, når vi kan behandle ikke genanvendeligt affald langt bedre i Danmark, ud fra et CO2 og miljøaspekt, end mange andre lande i verden og Europa? Særligt, når faktum er, at udledningen af klimagasser er et globalt problem og ikke kan begrænses til landegrænser. At betragte det rent nationalt tjener hverken klimaet eller de investeringer, der er lagt i anlæggene, og som med ny teknologi indenfor bl.a. CCU/CCS kun bliver endnu bedre. Den danske ekspertise bør være en del af den samlede, globale løsning på affaldsområdet, mener han.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.