FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet

Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. FRI savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.

- Det er klart, at midlerne ikke er uendelige – særligt ikke efter halvandet år med krigskasser og massive omkostninger til håndtering af Coronasituationen. Derfor er det endnu mere vigtigt, at Folketinget og regeringen også tager nogle af de initiativer, der ikke ligger i milliardklassen i brug. Ja det er det reelt uanset hvad man så også vælger at gøre, udtaler Adm. Direktør i FRI, Henrik Garver.

- Vores medlemsvirksomheder i FRI, de toneangivende rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark, har rigtig godt overblik over mange af de processer og projekter, hvor CO2-udledningen er størst. Og de ved også, hvor der er de største besparelser at hente, og hvordan vi skruer mere bæredygtige bygge- og anlægsprojekter sammen.
Som branche er vi klar til at drive udviklingen i den rigtige retning, men for at det kan lade sig gøre, er det afgørende, at der er den rigtige regulering og lovgivning på området. Vi har i de seneste år set, at arbejdet med at skabe god byggeregulering har været ressourcemæssigt underprioriteret, så embedsværket har haft sindssygt travlt, men der har ikke været nok manpower til at få al regulering rettidigt på plads, forklarer Henrik Garver og uddyber:

- Bygningsreglementet BR18 er et godt eksempel på dette. I forhold til den grønne omstilling, ikke mindst med fokus på at gøre byggeriet mere grønt, gennem krav og bedre regulering, er det derfor vigtigt, at der prioriteres ressourcer til at løfte arbejdet. Det er en ekstremt kompleks proces, og det er vigtigt at der er ressourcer til at skabe den rigtige regulering, som kan understøtte en markedsdrevet grøn omstilling.

Derfor kan vi kun opfordre til, at man i den kommende finanslov ikke glemmer at prioritere ressourcer hos for eksempel Bolig- og Planstyrelsen, så vi ikke kommer bagud med det essentielle arbejde, ift. at levere på den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Andre områder FRI savner prioriteret i Forslag til Finanslov 2022 er bl.a.:

  • Mangel på arbejdskraft, herunder både tiltrækning af arbejdskraft fra udlandet og flere ressourcer til uddannelsesområdet - ikke mindst de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
  • Klimatilpasning
  • Forskning og udvikling, særligt ift. grøn omstilling

Til gengæld glæder FRI sig bl.a. over, at man ønsker at hæve udviklingsbistanden og det beløb, der kan forskudsbetales ved mindre udviklingsprojekter i DAC-lande.


Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.