FRI Pressekommentar: Fornuftigt at gentænke mulighederne omkring udenlandsk arbejdskraft

Erhvervslivets Tænketank, AxcelFuture, udkom i uge 34 2022 med rapporten ”Vejen til mere udenlandsk arbejdskraft”. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har man længe eftersøgt konkrete tiltag, der kan understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Rapportens analyse og løsningsmodeller vækker derfor genklang hos Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

- Det er glædeligt at se, at mange af de tiltag, vi selv har arbejdet for, nu understøttes af en grundigt gennemarbejdet rapport. For den her dagsorden er en af tidens vigtigste. Ikke kun for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, men for erhvervslivet generelt, og reelt for hele Danmark. En gentænkning af fasttrackordningen, og en generel smidiggørelse af de mange, praktiske forhold – ikke mindst i forhold til familien - der gør sig gældende, når man som udenlandsk medarbejder skal etablere sig i Danmark, er nødvendig. Det er også klogt at se på detaljerne i den såkaldte ”forskerskatteordning”, så den bliver mulig at anvende den, som den egentlig er tænkt, siger direktøren, og tilføjer:


- Samtidig er en ”talentskatteordning” et virkelig spændene initiativ. Hvis vi ser på de profiler og personer rådgiver- og ingeniørvirksomhederne særligt mangler, så ligger der et stort potentiale i præcis de personer vi kunne tiltrække ved at have en talentskatteordning, som den foreslåede.

- Sidst men absolut ikke mindst, er vi meget enige i, at udenlandske studerende en af de vigtigste kilder til udenlandsk arbejdskraft fra 3. lande. Selvom udenlandske studerende koster penge på den korte bane, så tjener vi det hele hjem, og mere til, på den lange bane, da det alt andet lige er lettere at integrere og tilknytte mennesker til det danske arbejdsmarked, når de allerede er en del, eller har et solidt kendskab til kulturen – de har også bedre netværk, kender regler og rammer osv. Vi støtter derfor op om at nedlæggelsen af engelsksprogede uddannelser skal stoppes, og at der derimod bør oprettes flere engelsksprogede, så vi kan tiltrække flere udenlandske studerende. Det styrker i øvrigt også studiemiljøet for de danske studerende.

Link til AxcelFutures rapport ”Vejen til mere udenlandsk arbejdskraft”

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Forsyningskrisen kræver langsigtet planlægning
FRI Pressekommentar: Forsyningskrisen kræver langsigtet planlægning
Regeringen har afholdt pressemøde om den kommende tids håndtering af den aktuelle forsyningskrise på energiområdet. I FRI er der stor enighed i, at det er nødvendigt at imødegå den alvorlige situation Danmark, på linje med resten af Europa, inden længe kan stå i.
FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
Regeringen fremsatte i dag sit forslag til finansloven for 2023. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, anerkender overordnet behovet for en stram finanspolitik hen over det næste år med de udfordringer, Danmark står i, men der er plads til forbedringer i de kommende forhandlinger.
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.