FRI Pressekommentar: Forsyningskrisen kræver langsigtet planlægning

Regeringen har afholdt pressemøde om den kommende tids håndtering af den aktuelle forsyningskrise på energiområdet. I FRI er der stor enighed i, at det er nødvendigt at imødegå den alvorlige situation Danmark, på linje med resten af Europa, inden længe kan stå i.

Derfor støtter konsulent for Energipolitik i FRI, Frederikke Vorborg op om alle de fremlagte tiltag for her og nu at nedsætte forbruget, men maner til, at man holder fokus på, at styrke udviklingen på den længere bane: 

- Det er selvfølgelig fornuftigt at forberede danskerne på at slukke lyset og tage en ekstra trøje på til vinter. Men jeg mener, at det vigtigste fremadrettet er at tænke langsigtet. Vi skal have fastlagt en strategi for, hvordan vi – også de kommende år – får gjort vores energiforsyning stabil og bredspektret og dermed mindre sårbar over for enkelte forsyninger. Vi skal have opbygget de nødvendige reserver og ikke mindst få implementeret ny teknologi, der kan sikre, at vi spilder så lidt energi som muligt, siger Frederikke Vorborg og uddyber:

- I FRI undersøger vi blandt andet om der er områder indenfor sektoren som vi kunne udnytte bedre i den kommende periode, det gælder f.eks. vores termiske anlæg. Desuden drøfter vi løbende, hvordan vi som branche kan bidrage til at udvikle og forbedre energisektoren, og vi står vi til rådighed, hvis regeringen og folketinget har brug for eksperter – for det kræver den nuværende situation!

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
Regeringen fremsatte i dag sit forslag til finansloven for 2023. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, anerkender overordnet behovet for en stram finanspolitik hen over det næste år med de udfordringer, Danmark står i, men der er plads til forbedringer i de kommende forhandlinger.
FRI Pressekommentar: Fornuftigt at gentænke mulighederne omkring udenlandsk arbejdskraft
FRI Pressekommentar: Fornuftigt at gentænke mulighederne omkring udenlandsk arbejdskraft
Erhvervslivets Tænketank, AxcelFuture, udkom i uge 34 2022 med rapporten ”Vejen til mere udenlandsk arbejdskraft”. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har man længe eftersøgt konkrete tiltag, der kan understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Rapportens analyse og løsningsmodeller vækker derfor genklang hos Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.