FRI Pressekommentar: Rådgivere hilser metroaftale velkommen

Tirsdag d. 7. juni 22 udsendte Københavns Kommune en pressemeddelelse om, at et bredt flertal på Københavns Rådhus nu vil undersøge muligheden for en metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende Lynetteholm, ført under Islandsbrygge og Amagerbrogade.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, hilser forligskredsens forslag velkomment, da det giver mulighed for, at landets rådgivere nu kan begynde at få et mere præcist billede af den kommende linje og dermed kan begynde at planlægge deres ressourcer og samarbejder ift. det kommende metroprojekt.

- Vi har siden infrastrukturplanens vedtagelse – og de facto endnu længere – vidst, at København stod over for en udvidelse af Metroen. Men ind til videre, har planlægningen i høj grad beroet på gætværk om både timing og størrelsen af det reelle projekt, siger Adm. direktør i FRI, Henrik Garver og uddyber:

- De mange bud på en linjeføring har været så forskellige af omfang og tidsramme, at det i praksis ikke har været muligt for de rådgivere, der potentielt kan løse opgaven, at forberede sig reelt.  Oplægget, der involverer hele ni metrostationer, er en væsentlig forøgelse i forhold til den linjeføring, som ligger i statens infrastrukturplan. Det mere præcise billede af projektet, som vi nu kan danne os, gør det lettere at vurdere, hvad det er for et hold af rådgivere, der skal til for at kunne projektere og designe den nye etape. Hvilke kompetencer findes i den enkelte virksomhed? Hvilke kompetencer skal vi hente fra samarbejdspartnere? Er der internationale kompetencer, som vi skal have med om bord? Er der andre opgaver, vi ikke skal byde på, så vi står skarpest muligt til at vinde mere metro i København? Det er den type overvejelser, som nu bliver mere konkrete i virksomhederne. Derfor er meldingen fra Borgerrepræsentationen i København vigtig. Hvis vi skal kunne stige af og på den nye linje i 2035, så skal vi til at begynde den konkrete planlægning inden længe. Og det kan den rådgivende ingeniørbranche så begynde at forberede sig på, allerede nu.

Link til Københavns Kommunes pressemeddelelse

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
Regeringen har fremlagt de kommende års planer for udfasning af naturgas, omstilling af danskernes varme fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper og finansiering af den grønne omstilling gennem blandt andet CO2-afgifter. I forbindelse med sidstnævnte har regeringen valgt at følge ekspertgruppens ‘Model 2’, hvor CO2-afgiften bliver nogenlunde ensartet, men dog med en rabat for virksomheder med mineralogiske processer.
FRI Pressemeddelelse: Nye tal advarer om potentiel boligmangel
FRI Pressemeddelelse: Nye tal advarer om potentiel boligmangel
En aktuel konjunkturmåling fra FRI viser, at markedet for boligbyggeri bremser op. Udbuddet af nye boliger står til at falde i de kommende år, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen skulle gøre det samme. Det kunne være en anledning til at efterse de politiske rammer for den almene boligsektor.