FRI Pressemeddelelse: Danske rådgivere har rekordår trods corona

Ny brancheundersøgelse viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i 2020 oplevede den stærkeste indtjening i næsten 40 år.

I denne uge færdiggør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, sin årlige brancheundersøgelse, der benchmarker medlemsvirksomhedernes performance i det forgangne år ift. deres konkurrenter og markedet generelt. Analysens hovedtendenser viser, at branchen har klaret sig langt bedre end forventet i et år præget af en verdensomspændende pandemi og omfattende nedlukninger i både udlandet og Danmark.

Faktisk kommer FRI-virksomhederne ud af 2020 med en rekordstor indtjening. Overskudsgraden målt på egenproduktion er på 7,4%, hvilket er det højeste niveau siden 1983, og et stykke over forventningerne for 2020, der lød på ca. 5%.

Også omsætningen lander på et niveau over forventningen. FRI havde, med afsæt i indikatorerne i medio 2020, regnet med en negativ vækst på ca. 2 procent, men den reelle vækst for 2020 er positiv, på 3,4%. Den samlede omsætning for 2020 ender på 13,4 mia. kr. Det er især hos virksomheder med 50-1.000 ansatte, at der har været fremgang.

Faldende eksport viser et stærkt hjemmemarked

Et sted, hvor der alligevel kan ses et fald, er i eksporten. I 2020 havde eksporten af rådgiverydelser fra Danmark en værdi på ca. 2,5 mia. kr., svarende til 18,5% af den samlede omsætning hvilket er et fald på 1,7 procentpoint i forhold til 2019 hvor den udgjorde 20,2%.

- Faldet i eksporten er dels et udtryk for et stærkt hjemmemarked og dels en helt naturlig konsekvens af rejserestriktioner. Vi har samtidig set, at der har været en vækst på næsten otte procent i antallet af medarbejdere i de udenlandske datterselskaber. Analysen viser derfor helt reelt, at lukkede grænser er gift for eksporten af professionelle serviceydelser, forklarer Adm. Direktør i FRI, Henrik Garver og uddyber:

- Herhjemme har FRI's medlemsvirksomheder været godt hjulpet af at de danske politikere og myndigheder har formået at holde hjulene i gang ved blandt andet IKKE at lukke bygge- og anlægsarbejdspladser. Herudover har suspenderingen af anlægsloftet og fremrykkede investeringer i vores forsyningssektor været positivt, og samtidig har det styrket den grønne omstilling. Endelig har en række virksomheder også haft gavn af fleksibiliteten ved muligheden for at kunne udskyde indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag. Et tiltag, der kan være en medvirkende faktor til, at vi i år ser en øget likviditet i branchen.

Byggeriet er største aftager af rådgivning i Danmark

Byggeriet står for en væsentlig del af forretningen på hjemmemarkedet for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, hvor projekter i denne sektor i 2020 udgjorde hele 42% af omsætningen. På andenpladsen kom infrastruktursektoren, der tegnede sig for 22% af omsætningen, og derefter finder vi miljøsektoren, som står for 14,5% og energisektoren der står for 11%.

Netop Infrastruktur, miljø og energi er de sektorer, som tallene viser, at der er den største efterspørgsel på rådgiverydelser inden for, i de lande, FRI-virksomhederne eksporterer deres ydelser til. Disse tre sektorer til sammen, udgør stort set hele den betydelige del af de ydelser, der leveres til udenlandske kunder fra Danmark.

Positive forventninger for det kommende år

Med baggrund i de flotte tal og markedets tilstand, ser FRI’s direktør også lyst på fremtiden:

- Ser vi ind i den kommende tid, ser det fortsat godt ud. Branchen forventer en fortsat vækst, selvom optimismen ikke rækker til at tro, at vi i 2021 kan opretholde den rekordstore overskudsgrad, bl.a. som følge af fortsatte udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, siger han og tilføjer, at vi derudover kan se frem til en normalisering af markederne i begge retninger:

- Forholdet imellem hjemmemarkedet og eksporten, forventer jeg, stabiliserer sig på det niveau, vi har set i tidligere år, i takt med, at de udenlandske markeder åbner mere op efter pandemien og effekten de danske Coronainitiativer klinger af.

De detaljerede resultater af FRI’s brancheundersøgelsen offentliggøres efter sommerferien i to omgange:
FRI’s statistiske branchebeskrivelse, med alle relevante økonomiske nøgletal og FRI’s videnopgørelse, som opsummerer nøgletal fra 2020-videnregnskaberne til brancheniveau.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.
FRI Pressekommentar: Regeringen lander fornuftigt kompromis med KL.
FRI Pressekommentar: Regeringen lander fornuftigt kompromis med KL.
Tirsdag aften blev KL og Regeringen enige om den nye økonomiaftale for 2022. Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ser vi aftalen som et godt kompromis med mange positive tiltag, men også med et stærkt problematisk fokus på irrationelle konsulentbesparelser.
FRI Pressekommentar: FRI støtter op om IDAs Klimasvar 2045
FRI Pressekommentar: FRI støtter op om IDAs Klimasvar 2045
FRI bakker op om ingeniørforeningen IDAs rapport ’Klimasvar 2045’, som agiterer for, at Danmark, med den rette indsats, kan være klimaneutrale allerede fem år før det officielle mål i 2050. "Det glæder mig, at der også fra IDA’s side bliver sat fokus på det tempo, der skal til, hvis vi skal blive ved med at være på forkant med udviklingen inden for den grønne omstilling", siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver.