FRI Pressemeddelelse: Danske rådgivere henter forstærkninger i udlandet

Nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder igennem de seneste år er lykkedes med at styrke deres bemanding gennem rekruttering af udenlandske medarbejdere til Danmark.

En undersøgelse blandt FRI-virksomhederne viser, at antallet af udenlandske medarbejdere er mere end fordoblet igennem de seneste to år, og ud af ca. 13.000 medarbejdere i Danmark er 523 (ca. 4%) nu udenlandske statsborgere.

Tallet afspejler en interessant udvikling, både i relation til den aktuelle globale mangel på ingeniører, i relation til at mange rådgivende ingeniøropgaver i Danmark i praksis skal kunne løses ’på dansk’ og med tanke på de store udfordringer, der rent praktisk er med at hente medarbejdere til Danmark fra andre lande.

Derfor er udviklingen noget, der glæder Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:


Behovet er massivt

- Det er en vigtig tendens i vores medlemsvirksomheder, vi fanger med de nye tal vi nu har afdækket. Vi står som branche over for en massiv udfordring med at tiltrække nye medarbejdere, og tallene for internationale eksperter i FRI virksomhederne viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder gør alt hvad de kan for skaffe de kompetencer, der skal til, for at løse de opgaver, vi står over for, siger direktøren og fortsætter:

- Selvom den aktuelle markedssituation er udfordret af krig, Corona, inflation og lange leveringstider, så er der, usikkerhederne til trods, fortsat et massivt behov for de rådgivende ingeniørvirksomheder, når det handler om at designe løsninger. Tænk blot på den grønne omstilling og de massive infrastrukturopgaver, der følger med. De venter ikke på bedre tider for økonomien. Og det har vi heller ikke råd til, hvis vi skal nå vores ambitiøse globale klimamål. Derfor har rådgiver- og ingeniørvirksomhederne også brug for fortsat at kunne tiltrække nye medarbejdere, ligesom vi skal arbejde for at skabe en endnu stærkere tilknytning, over flere år, af de medarbejdere der allerede er trådt ind i branchen. Når det handler om tiltrækning, så er en af de langsigtede løsninger at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse, men her og nu er et andet og vigtigt greb, at tiltrække flere dygtige udenlandske eksperter. Og det ser ud til at lykkes for vores medlemsvirksomheder at tiltrække flere, ikke mindst fra EU og de nordiske lande.

Nødvendigt med smidighed

Henrik Garver ser gerne, at regeringen og det politiske flertal, arbejder for at gøre det danske system smidigere for de virksomheder, der arbejder aktivt med at skaffe arbejdskraft til Danmark:

- Den frie bevægelighed i EU er naturligvis en god start, der fjerner en række barrierer, ift. medarbejdere der kommer fra for eksempel Sverige, Spanien eller Tyskland. Men der er masser af muligheder for forbedringer i både lovgivning, ift. udlændinge og international arbejdskraft, og i adfærden, eksempelvis ift. hvordan den offentlige sektor indkøber rådgiverydelser. Det ser vi blandt andet, hvis vi kigger på, hvordan andre lande forsøger at løse udfordringen. Selvom særligt engelsksprogede lande har en naturlig fordel, så er der mange andre forhold der kan arbejdes med, som vil gøre det mindre bøvlet at hente dygtige internationale eksperter til Danmark og gøre det enklere at tilknytte dygtige udenlandske medarbejdere til de enkelte opgaver, afslutter han.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Rådgivere hilser metroaftale velkommen
FRI Pressekommentar: Rådgivere hilser metroaftale velkommen
Tirsdag d. 7. juni 22 udsendte Københavns Kommune en pressemeddelelse om, at et bredt flertal på Københavns Rådhus nu vil undersøge muligheden for en metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende Lynetteholm, ført under Islandsbrygge og Amagerbrogade.
FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
Regeringen har fremlagt de kommende års planer for udfasning af naturgas, omstilling af danskernes varme fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper og finansiering af den grønne omstilling gennem blandt andet CO2-afgifter. I forbindelse med sidstnævnte har regeringen valgt at følge ekspertgruppens ‘Model 2’, hvor CO2-afgiften bliver nogenlunde ensartet, men dog med en rabat for virksomheder med mineralogiske processer.
FRI Pressemeddelelse: Nye tal advarer om potentiel boligmangel
FRI Pressemeddelelse: Nye tal advarer om potentiel boligmangel
En aktuel konjunkturmåling fra FRI viser, at markedet for boligbyggeri bremser op. Udbuddet af nye boliger står til at falde i de kommende år, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen skulle gøre det samme. Det kunne være en anledning til at efterse de politiske rammer for den almene boligsektor.