FRI Pressemeddelelse: FRI lancerer gratis værktøj til undersøgelse af kommunalt forbrug

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Lancerer i forbindelse med kommunalvalget 2021 et værktøj, der giver hurtigt og detaljeret indblik i de danske kommuners forbrug – aktuelt og historisk.
Med få klik kan du dykke ned i din kommunes udgifter, og sammenligne med både andre kommuner og landsgennemsnittet.

Danmarks 98 kommuner står for godt halvdelen af det samlede offentlige forbrug. Sidste år var det 390 mia. kr., som kommunerne disponerede på den nære og mest direkte velfærd, vi som borgere oplever - bl.a. folkeskoler, dagtilbud, veje, bygninger og sociale overførsler. På landsplan svarer det i snit til 67.000 kr. pr. indbygger - ung som gammel.

Med så stor en andel af de danske skattekroner i spil, er det både interessant og relevant at undersøge, hvordan kommunerne bruger borgernes penge – ikke mindst i anledning af det kommende kommunalvalg. Derfor har Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI udviklet et værktøj, så politikere, undersøgende journalister og andre interesserede borgere let kan få et overblik over, hvad pengene går til i deres egen eller andre kommuner.

FRI’s værktøj gør det blandt andet muligt at:

  • Se udviklingen i forbrug over tid
  • Se forbruget i den nuværende valgperiode og sammenligne med den forrige
  • Sammenligne kommunens forbrug på de enkelte budgetområder
  • Sammenligne den enkelte kommunes forbrug med øvrige kommuners eller landsgennemsnittet

Værktøjet, der er tilgængeligt her, er udviklet som et supplement til FRI’s State of the Nation-rapporter, der hvert fjerde år gør status over tilstanden af den danske infrastruktur.
Den seneste er fra 2020, og kan findes HER.

Vigtigt med fokus på byggeri og infrastruktur
Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, forklarer, hvorfor FRI har haft fokus på at udvikle værktøjet netop nu:

- Fra et Rådgiversynspunkt er det især interessant at se på forbruget på to poster; Bygninger og infrastruktur. Samlet set fylder de to områder kun ca. 5 procent af det totale budget, hvilket for mange nok er overraskende lidt, da de veje, bygninger og anlæg, der omgiver os, jo er nogle af de tydeligste og mest håndgribelige billeder på ’vores kommune’. Og det er faktisk tit også FOR lidt. For de midler, der bliver brugt her, er nemlig over en bred kam ikke tilstrækkelige, hvis tilstanden af de kommunale bygninger og veje skal hæves til en god tilstand, hvor der alene må forventes en normal løbende vedligeholdelsesindsats, og ikke som nu er brug for massive løft, forklarer Henrik Garver, og uddyber:

- Investeringsniveauet er problematisk fordi manglende rettidigt vedligehold af veje og bygninger øger den samlede regning for kommunerne og dermed i sidste ende for borgerne – samtidig med at perioden hvor der er blevet sparet for meget på vedligeholdet jo sjældent har været en god oplevelse. Hverken for de der bruger veje og cykelstier eller fordi der arbejder, bliver passet eller går i skole i de kommunale bygninger. Eksempelvis er det 2–3 gange så dyrt at rette op på en forfalden vej, som at vedligeholde slidlaget i tide. Og er de kommunale bygninger i dårlig tilstand, resulterer det bl.a.  i et uhensigtsmæssigt højt energiforbrug til opvarmning, set i forhold til forbruget i moderne bygninger – det betyder højere varme- og elregninger og større CO2-udledning, hvilket jo så heller ikke er hensigtsmæssigt i forhold til Danmarks mål om en 70% reduktion i 2030. Det er reelt bare virkelig skidt. Endelig kommer, at indeklimaet i mange kommunale bygninger, særligt i skolerne, heller ikke er optimalt. Og det har konsekvenser. Eksempelvis har studier vist, at dårligt indeklima reducerer elevernes præstation og læring med op til 10%, hvilket svarer til et helt år i folkeskolen.  Der er med andre ord mange gode grunde til at undgå at underinvestere på disse områder. Og derfor håber vi naturligvis, at vi ved at give et indblik i kommunernes forbrug, kan være med til at skabe en god debat om netop dette inden, vi skal til stemmeurnerne i november.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.