FRI Pressemeddelelse: Nye tal spår, at rådgivere klarer sig gennem krisen

2021 blev – på linje med 2020 - et stærkt år for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Det viser tallene i den årlige statistiske branchebeskrivelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Og det lader til, at tendensen fortsætter i den kommende periode.

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der er en del af FRI, havde i 2021 en overskudsgrad på 7,2% målt på egenproduktionen. Dermed fastholdes en indtjening på rekordniveau, sammenlignet med tidligere tider.

Resultatet er kommet på trods af, at 2021 har været præget af restriktioner og følgevirkninger af Corona-pandemien, og resultatet, der er skabt via en omsætning på 13,8 mia. i de danske selskaber, er derfor i høj grad tilfredsstillende for branchen, fortæller Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

Et lille skift i sektorfordeling

- Det er meget glædeligt at repræsentere en branche, der har kunne levere et så stærkt resultat for andet år i træk i en tid, der er så usikker og omskiftelig. Der bliver omsat stabilt i alle sektorer af vores forretningsområder, selvom vi kan se et skifte, hvor byggeriet fylder lidt mindre, og miljøområdet, det er bl.a. vand, spildevand og naturgenopretning, til gengæld får lidt mere plads. Den naturlige forklaring på det, findes i, at det enorme boom, vi har set i byggeriet tidligere, nu er begyndt at flade ud, mens andre sektorer vokser. Udover miljøområdet gælder det faktisk også hele industrisegmentet, i form af projekter knyttet til produktion og procesindustri. Med de udfordringer vi lige nu ser omkring byggeriet, langsomme forsyningskæder, mangel på materialer, stigende priser og højere renter, så er det forventeligt, at byggeriet bremser op på et højt niveau, siger han.

For 2022 forventer branchen samlet at lande en overskudsgrad på 6-7%, og dermed ses et lille fald i forhold til resultatet på 7,2% i 2021. Det er fortsat et stærkt resultat, og der er da også, ifølge FRI, forsigtig optimisme omkring den umiddelbare fremtid for rådgiver- og ingeniørvirksomheder:

- Markedsudviklingen i de fleste sektorer er overordnet positiv, og vores medlemsvirksomheder forventer faktisk – trods de makroøkonomiske dystre forudsigelser om fremtiden – en fortsat stabil ordrebog, også i de kommende måneder, når de igangværende opgaver bliver løst. Udfordringen er, at vi kan se tegn på nogle skift i markedet mellem sektorerne. Det kan godt blive en udfordring for nogle virksomheder. Det ved vi mere om, når vi til oktober kan se tallene i vores halvårlige konjunkturundersøgelse. Men umiddelbart ser det ud til, at vi som branche har taget ved lære af tidligere kriser – f.eks. finanskrisen – og er lykkedes med at ruste os, så vi står solidt, siger direktøren og uddyber:

Strategisk fokus gav pote

- FRI’s medlemsvirksomheder har gennem den seneste årrække truffet en række strategiske valg, der har vist sig at bære frugt – ikke mindst inden for den grønne omstilling, men også ift. renovering, bæredygtighed og at stå stærkt ift. certificering – samt, som vi kan se, at styrke hele industribenet for rådgivende ingeniørvirksomheder.

Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark, som Henrik Garver påpeger:

- Selvom det naturligvis er positivt, at vores medlemmer ser ud til at kunne holde hjulene i gang med nye opgaver, der kommer til, så er det jo også noget, der understreger branchens helt store udfordring; at praktisk talt samtlige FRI-virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Det stiller yderligere krav til de enkelte virksomheder om arbejde med både diversitet i medarbejderstaben og at styrke medarbejdernes tilknytning over tid til virksomheden.

- Men det rejser også nogle helt konkrete, og kendte, politiske problemer. Fra FRI’s side ser vi gerne, at der på den korte bane bliver lettere adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, så manglen på medarbejdere ikke forhindrer os i at løse de vigtige opgaver, der ligger i kampen for bl.a. den grønne omstilling. Det er ikke mange ledige ingeniørdimittender, vi kan hente ekstra, på skærpede dimittend-dagpengesatser. Vi ser også meget gerne, at der bliver investeret mere i STEM-uddannelserne, og at vi får en målrettet indsats for at få guidet ungdomsårgangen i den retning, for det vil kunne aflaste på længere sigt. 

Læs hele FRI’s statistiske branchebeskrivelse 2022 her

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Forsyningskrisen kræver langsigtet planlægning
FRI Pressekommentar: Forsyningskrisen kræver langsigtet planlægning
Regeringen har afholdt pressemøde om den kommende tids håndtering af den aktuelle forsyningskrise på energiområdet. I FRI er der stor enighed i, at det er nødvendigt at imødegå den alvorlige situation Danmark, på linje med resten af Europa, inden længe kan stå i.
FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt
Regeringen fremsatte i dag sit forslag til finansloven for 2023. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, anerkender overordnet behovet for en stram finanspolitik hen over det næste år med de udfordringer, Danmark står i, men der er plads til forbedringer i de kommende forhandlinger.
FRI Pressekommentar: Fornuftigt at gentænke mulighederne omkring udenlandsk arbejdskraft
FRI Pressekommentar: Fornuftigt at gentænke mulighederne omkring udenlandsk arbejdskraft
Erhvervslivets Tænketank, AxcelFuture, udkom i uge 34 2022 med rapporten ”Vejen til mere udenlandsk arbejdskraft”. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har man længe eftersøgt konkrete tiltag, der kan understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Rapportens analyse og løsningsmodeller vækker derfor genklang hos Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.