FRI Pressemeddelelse: Stor fremgang for branchen - Det grønne fokus betaler sig

FRI årlige statistiske branchebeskrivelse giver et overblik over medlemsvirksomhedernes performance i det forgangne år. Den viser en rekordstor indtjening trods den undtagelsestilstand, Covid 19 resulterede i. Forklaringen skal blandt andet findes i den grønne omstilling.

Faktisk kom FRI-virksomhederne ud af 2020 med en rekordstor indtjening. Overskudsgraden målt på egenproduktion er på 7,4%, hvilket er det højeste niveau siden 1983, og egenproduktionen pr. medarbejder er steget med 4 %.
FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2021 12.260 ansatte i Danmark hvilket er en fremgang på 1,8%. Dertil kommer 16.350 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på 7,8%

Den store vækst – ikke mindst i udlandet – drives af FRI-virksomhedernes fokus på, og ekspertise inden for, greentech, både i forhold til grøn infrastruktur, grøn forsyning og miljørigtigt byggeri. Det forklarer Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- Fokus hos både rådgiverne, og de kunder de servicerer, bliver i højere og højere grad grønt – og det marked er globalt. Det er en situation som passer vores medlemmer godt, da det matcher med deres kernekompetencer. De grønne områder, inden for eksempelvis Energi og Forsyning er i vækst – men det er i virkeligheden med den afgørende viden på tværs af alle sektorer, at vi særligt kan registrere et stort behov for danske rådgivende ingeniørydelser, ikke mindst hos de udenlandske kunder, siger han og uddyber:

- Vi ser et fald i den direkte eksport. Det er dels et udtryk for et stærkt hjemmemarked men også en helt naturlig konsekvens af de rejserestriktioner, vi har oplevet gennem den seneste tid, og af en nødvendig strategi om at være tættere på kunderne. For samtidig har vi nemlig set, at der har været en vækst på næsten otte procent i antallet af medarbejdere i vores virksomheders udenlandske datterselskaber. Ligesom at flere stærke internationale virksomheder har etableret sig i Danmark. Man kan sige, at verdensklasse rådgivning forudsætter en kombination af globale spidskompetencer og en lokal indsigt i de konkrete forhold. Og FRI-virksomhederne er, også i global sammenhæng, centrale som videnhubs for grøn vækst. Det har uden tvivl været en stor medvirkende faktor til det seneste års positive resultater.


Fortsat vækst kræver handling

Tendenserne i branchebeskrivelsen giver anledning til at se ind i en fremtid med fulde ordrebøger, hvilket naturligvis glæder direktøren, men også puster til de eksisterende bekymringer for, hvordan vi skal løse udfordringerne med manglende arbejdskraft:

- Vi ser ind i en periode med mange opgaver. Det er positivt, men det er også noget, der giver udfordringer, for vi ved fra vores løbende medlemsundersøgelser, at praktisk talt samtlige FRI-virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Det stiller krav til de enkelte virksomheder om at se indad: Er der opgaver der kan løses med andre kompetencer, end de der ikke er tilgængelige? Kan der gøres mere for at øge diversiteten i medarbejderstaben i den enkelte virksomhed? Er der talenter, som vi kan blive mere interessante for som branche og som virksomheder, siger han og tilføjer:

- Men det rejser også nogle helt konkrete, og kendte, politiske problemer. Fra FRI’s side ser vi gerne, at der på den korte bane bliver lettere adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, så medarbejdermanglen ikke forhindrer os i at løse de vigtige opgaver, der ligger i kampen for den grønne omstilling. Det er ikke mange ledige ingeniørdimittender vi kan hente ekstra, på skærpede dimittend-dagpengesatser. Vi ser også meget gerne, at der bliver investeret mere i STEM-uddannelserne og at vi får en målrettet indsats for at få guidet ungdomsårgangen i den retning, for det vil kunne aflaste på længere sigt.
 

Hele FRI’s statistiske branchebeskrivelse kan findes her: Branchebeskrivelse 2021

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
FRI Pressekommentar: Ærgerligt med tilbagegang på STEM-uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.