FRI Pressemeddelelse: Væksten stiger hos de danske rådgivere - og medarbejdermanglen følger med

Væksten i den rådgivende ingeniørbranche, der kunne ses i 1. halvår 2021 er fortsat ind i efteråret, og fremgangen i ordrebøgerne er nu så markant på tværs af samtlige sektorer, at alle FRI-virksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Det viser den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, der udkom i denne uge. Det er hovedsageligt en øget økonomisk aktivitet hos både private og offentlige aktører efter genåbningen af samfundet, der tilskrives den positive udvikling. Men selvom Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne fortsat forventer flere ordrer og en vækst i antallet af ansatte henover det næste år, så står branchen over for et velkendt problem, der kan være med til at bremse eventyret – manglen på kvalificeret arbejdskraft. En situation, der trods de flotte tal bekymrer Adm. dir i FRI, Henrik Garver:

- Det er naturligvis dejligt at kunne repræsentere en branche i fortsat vækst, men det er en alvorlig udfordring for os – lige som for resten af de ingeniørtunge sektorer i dansk erhvervsliv – at manglen på kvalificeret arbejdskraft er så massiv, som vi ser den i disse år. For to år siden indberettede ca. 60 % af vores medlemsvirksomheder, at de manglede medarbejdere. Nu er det 98%, dvs. praktisk talt alle, siger Henrik Garver og uddyber:
- De seneste analyser viser et mismatch på arbejdsmarkedet, hvor vi kommer til at mangle 13.000 kandidater på de tekniske områder frem mod 2030. Men medarbejdermanglen betyder ikke, at de rådgivende ingeniørvirksomheder ikke kommer til at kunne løfte de opgaver, kunderne kommer med. Løser vi ikke udfordringerne med medarbejdere, vil konsekvensen til gengæld være, at virksomhederne hen over årene flytter løsningen af opgaver ud af landet. Og det vil give sværere betingelser for potentielle iværksættere der kan få udfordringer med overhovedet at komme i gang og at skabe vækst i deres start-up-virksomheder. Alt sammen noget, der bliver dyrt for Danmark.

Stadig stor optimisme
Alle de nye medarbejdere, som FRI-virksomhederne lykkes med at ansætte i den kommende tid, kan til gengæld regne med at få hænderne fulde. For virksomhedernes ordrebøger vokser, næsten uden undtagelse i alle sektorer:

- Markedsudviklingen i de forskellige sektorer er overordnet positiv, og vores medlemsvirksomheder forventer fortsat vækst i antallet af ordrer over en bred kam. Den markante udvikling i ordrebøgerne på tværs af alle sektorer skal nok ses som en effekt af den gunstige samfundsøkonomiske udvikling, vi har set i kølvandet på Corona i Danmark og på FRI-virksomhedernes nærmarkeder. Hvis vi sammenligner med tallene fra foråret, er kurven fladet lidt ud, men det var forventeligt, både fordi nogle af de direkte ketchup-effekter efter pandemien nu har lagt sig, dels fordi der er så høj aktivitet i byggeri- og anlægssektorerne, at nogle kunder nok genovervejer deres projekter, men der er stadig bred tro på fremgang. Det eneste markedssegment, hvor vi kan se en mindre tilbagegang sammenlignet med april 2021, er inden for offentligt byggeri øst for Storebælt. Det kan skyldes, at kommunerne i Østdanmark i 2020 og starten af 2021 satte mange projekter i gang, men at de nu, som følge af anlægsloftet fra 2022, er nødsaget til at bremse op, forklarer Henrik Garver

Normalisering af eksporten
Til gengæld viser tallene, at den nedgang i eksporten, som vi så under de hårdeste dele af Coronapandemien, er ved at vende sig igen.

- Vi ser ind i en normalisering af eksporten – og det er godt. Siden foråret 2020 har bl.a. de mange globale rejserestriktioner, gjort det langt mere vanskeligt at arbejde ud af Danmark på projekter i udlandet, så FRI-virksomhederne har måttet styrke deres lokale tilstedeværelse i udlandet gennem oprustning i lokale datterselskaber. Det er naturligvis positivt at de har kunnet gøre det, men det er ærgerligt at se Danmark gå glip af en vækst i videnarbejdspladser, der i stedet ender uden for landets grænser. Derfor er det glædeligt at se, at eksporten af rådgiverydelser nu igen er i vækst. Det gælder jo ikke kun globale kompetencer fra et dansk moderselskab, det gælder i høj grad også de danske kompetencer som de udenlandsk ejede rådgivervirksomheder i Danmark nu får mulighed for at bringe i spil worldwide – og lige præcis den internationale dimension af rådgiver- og ingeniørbranchen er noget af det der bør gøre det yderligere spændene at arbejde i en FRI-virksomhed, slutter direktøren.

Hele FRI’s seneste konjunkturmåling findes HER

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
FRI Pressekommentar: Tillykke til de nye studerende - fremtidens klimakæmpere
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at 93.388 i år har søgt ind på en videregående uddannelse ved deadline mandag. Mandag eftermiddag oplystes det, at 3647 var søgt ind som civilingeniør og 3536 som diplomingeniør. Det er et lille fald i forhold til rekordåret 2020, men dog på niveau med tallene fra 2019.