Ledelse - Værktøjer

International medarbejderstatistik 2021

Årets internationale medarbejderstatistik fra Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, er kommet – og branchen fremviser stor vækst – ikke mindst i Nordamerika.

2020 kommer af flere årsager til at stå som et af de mest markante år i nyere tids historie. Men hvor året har været en stor prøvelse for mange – både mennesker og virksomheder – så er den rådgivende ingeniørbranche kommet styrket ud af den omskiftelige tid. Det viser den internationale medarbejderstatistik som Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, udkom med i marts 2021.

Tallene, der dækker over udviklingen i medarbejdertallet i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders udenlandske kontorer og datterselskaber, viser nemlig en global fremgang på hele 7,9% på trods af de svære markeder.

Deler man tallene op, ser man, at væksten er størst i Nordamerika, hvor antallet af ansatte i FRI-virksomhedernes kontorer og datterselskaber i det forgangne år er steget fra 1.100 til 1.950 – en vækst på hele 77%.

Grønt marked som skabt til danske rådgivere
Fremgangen glæder foreningens administrerende direktør, Henrik Garver, der dog ikke er overrasket over, at det netop er på det amerikanske kontinent, vi ser ind i stor vækst.

-  Det er naturligvis glædeligt nyt, når branchen vokser globalt. Men det giver også rigtig god mening i den aktuelle situation, hvor de danske rådgiverkompetencer er centrale for mange af de forandringer der sker i øjeblikket. Det gælder grøn omstilling, klimatilpasning, mobilitet, urbanisering og tilpasning af byer og bygninger til en post-corona virkelighed. Især USA står over for massive infrastrukturinvesteringer, og det er netop et område, hvor flere FRI-virksomheder står stærkt med de helt rigtige kompetencer, siger han, og fortsætter:

- Det er noget vi vidste ville komme, for det var mærkesager for både Donald Trump og Joe Biden under den amerikanske præsidentvalgkamp sidste år. Det er også derfor, at vi kan registrere oprustningen på det nordamerikanske marked hos vores medlemsvirksomheder allerede nu. 
Men for firmaer som Niras, Cowi og Rambøll er det en bonus, at afgørelsen faldt ud til demokraternes fordel. Bidens plan for det kommende amerikanske infrastrukturløft er nemlig langt grønnere, og store, bæredygtige projekter er i særklasse noget, der ligger lige til højrebenet for danske - og nordiske - rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

Forventelige tendenser globalt
Også i resten af verden bestyrker statistikken billedet af virkeligheden:

  1. Det nordiske marked bliver stadigt stærkere integreret. Rådgiver- og ingeniørvirksomheder med hovedkontor i Danmark står stærkt i de øvrige nordiske lande, men samtidig er de øvrige stærke virksomheder i Norden, som Afry, WSP og Norconsult også virksomheder der står stærkt i Danmark.
  1. Der er en generel tendens til, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder fokuserer på markeder med større tradition for at bruge rådgivningsservices som selvstændig leverance, og hvor der er et transparent retssystem – og væk fra mere usikre markeder. Derfor ser vi et fald i blandt andet markederne i Mellemøsten, og fortsat lav tilstedeværelse i Afrika, hvor der stadig leveres løsninger til f.eks. de internationale udviklingsbanker og EU-foundede projekter mv, men hvor der ikke er basis for at have decideret kontorer.
  1. Årets mest i øjnefaldende tal er det voldsomme udsving i antallet af medarbejdere på de europæiske markeder. En hurtig gennemgang afslører dog en naturlig og forventet forklaring, da Brexit har flyttet de godt 1600 ansatte i UK fra statistikken, der vedrører EU, til den statistik, der dækker over de øvrige europæiske lande. Det er positivt at se, at bruddet mellem UK og Unionen ikke har haft de store konsekvenser for de danske selskabers britiske aktiviteter, og at medarbejderstaben stort set er fastholdt.

Se nøgletallene for FRI’s internationale medarbejderstatistik her. 

State of the Nation 2020

SotN er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af infrastrukturen.