Pressekommentar: Europæisk klimatold gavner os alle

Forhandlere fra EU-Parlamentet og Ministerrådet er kommet frem til et kompromis om en ny såkaldt klimatold, som skal træde i kraft allerede i efteråret 2023.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI hilser det velkommen, at der nu indføres en importafgift på udvalgte varer til EU, fra lande uden for EU, som er særligt CO2-intensive: jern og stål, cement, gødning, aluminium, strøm og brint samt en række afledte produkter.

- Den nye afgiftsbestemmelse er et virkelig positivt træk, der vil være med til at styrke den grønne omstilling i Europa og globalt, ved at sikre mere lige og retfærdige forhold for de europæiske virksomheder, der i dag betaler for at udlede CO2 i Europa i modsætning til deres konkurrenter uden for Europa, som ikke betaler en tilsvarende afgift, udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver, og uddyber:

- Det vil styrke incitamentet til, fra europæisk side, at købe materialer og serviceydelser, der er produceret så vidt muligt klimavenligt under kontrollerede forhold. Det vil dæmme op for spekulation i at flytte produktion til lande, hvor kravene er mere lempelige. Det vil dermed styrke den grønne omstilling – og reelt er det også et incitament til at producenter uden for EU også sætter fart på deres indsats, for at reducere carbon footprint af deres produkter. Og endelig er det en vigtig mekanisme at have på plads, efterhånden som vi på tværs af Europa bliver stadigt bedre til at reducere klimaaftrykket fra vores forbrug. Det må siges at være godt nyt for klimaet, og dermed for os alle.

EU's klimaindsats: foreløbig enighed om CO₂-grænsetilpasningsmekanismen (CBAM) - Consilium (europa.eu)

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Massivt behov for grønt kompetenceløft til nye klimakrav
Pressemeddelelse: Massivt behov for grønt kompetenceløft til nye klimakrav
Der er massivt behov for et grønt kompetenceløft, så byggeriets værdikæde i samlet flok kan efterleve de nye krav til dokumentation af klimaaftrykket for nybyggeri, som træder i kraft 1. januar 2023. Derfor lancerer Molio Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri, som et gratis videnstilbud til branchen.
FRI Pressemeddelelse: Nu lanceres nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne
FRI Pressemeddelelse: Nu lanceres nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne
Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.
FRI Pressemeddelelse: FRI indgår samarbejde med ukrainsk søsterorganisation
FRI Pressemeddelelse: FRI indgår samarbejde med ukrainsk søsterorganisation
FRI har tirsdag indgået en samarbejdsaftale med den ukrainske søsterorganisation Interstate Consultants Engineers Guild, ICEG. Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet og koordineringen af viden mellem FRI og ICEG for på den måde at kunne understøtte en fokuseret og fælles indsats for danske og ukrainske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i genopretningen af Ukraine.