Pressekommentar: Nye regler for genbrugsmaterialer vækker begejstring hos ingeniører

Der bliver nu gjort op med reglen om, at klimapåvirkningen fra genbrugte produkter værdisættes som nye, efter aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri har besluttet, at genbrug skal indgå med en fast lav procentsats på 0 % i LCA-beregning for nybyggeri.

En ændring, der vækker begejstring i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:

- Vi er i FRI rigtig glade for, at vi allerede fra 2024 kan belønne genbrugte materialer i LCA-beregningerne, som er krav for nybyg. At dette ikke hidtil har været muligt, har været utilsigtet, da formålet jo er at mindske affald, og det har reglerne hidtil ikke understøttet, siger Chef for Bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul og fortsætter:

- Vi burde have haft generiske værdier for genbrugte materialer, allerede da kravene om LCA-beregninger trådte i kraft 1. januar, og vi frygtede at skulle vente til næste revision af grænseværdierne, som skal træde i kraft 2025.

Loven er første skridt på vejen til en bedre udnyttelse af vores eksisterende ressourcer. Men den er naturligvis et ’work in progress’.

- Hvorvidt 0% er den rette værdi, er noget vi kan tage i næste revision af grænseværdierne. Der vil nemlig kunne være en CO₂e udledning i forbindelse med håndtering af genbrugte materialer f.eks. rengøring og transport, forklarer Majbritt Juul og afslutter:

- Nu glæder vi os blot til at læse høringsudgaven af ændringen i BR18 og håber, at EU ikke mener, at ændringen er konkurrenceforvridende.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører
Pressemeddelelse: Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører
Ordrebøgerne er stadig så fyldte hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, at de har alt det arbejde, de kan ønske med den nuværende bemanding. Det viser den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, der viser, hvordan virksomhederne ser deres ordresituation nu, og ud i den nærmeste fremtid, de næste seks til tolv måneder.