FRI: FL17 og 2025-planen når ikke i mål med den grønne omstilling

Pressemeddelelse: Omlægningen af PSO’en fra afgift til finanslov skal sikre, at der også fremadrettet investeres langsigtet i grøn omstilling og vedvarende energi. Det er naturligvis positivt, at der er fremlagt en plan for den grønne omstilling på energiområdet, men regeringen forsømmer fuldstændigt den grønne omstilling af resten af samfundet.

Regeringens forslag til afskaffelse af PSO-afgiften finansieres bl.a. ved at aflyse udbud af kystnære havvindmøller, indføre prisloft på bud for havmølleparken Kriegers Flak og ved at afskaffe en række grønne puljer og ordninger, som bidrager positivt til den grønne omstilling. Og det kan blive en dyr fornøjelse for danske virksomheder, mener erhvervspolitisk chef i FRI, Ulrik Ryssel Albertsen.

”Den pludselige opbremsning giver en meget uheldig stop-and-go effekt for de virksomheder, der har planlagt og gearet deres organisation og produktionsapparat med udgangspunkt i de rammevilkår, der nu forsvinder over night. Det koster simpelthen millioner på bundlinjen, når rammevilkårene ændres radikalt.”

Med en ny eksportstrategi i hånden ønsker regeringen at gøre Danmark til en grøn eksportsupermagt og vores virksomheder til de foretrukne samarbejdspartnere ude i verden. Derfor kan man undre sig over, at der hverken i Forslag til finanslov 2017 eller i 2025-planen er fundet midler til at understøtte den del af den grønne omstilling, der ikke omhandler energiproduktion.

”Der er et kæmpe vækstpotentiale i at satse på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Derfor mener FRI, at regeringen bør afsætte midler til at understøtte den grønne omstilling. Eksempelvis ved at genindføre den Grønne Omstillingsfond, som regeringen lukkede ned ved årsskiftet. Her kunne virksomheder få støtte til grøn omlægning af deres forretning, fx via intern ressourceoptimering, via anvendelse af nye cirkulære forretningsmodeller, eller ved at færdigudvikle innovative grønne produkter eller serviceydelser,” siger Ulrik Ryssel Albertsen.

For den grønne omstilling er en god forretning. Eksempelvis viste en rapport fra Ellen MacArthur Foundation og McKinsey fra 2015, at en cirkulær omstilling frem mod 2035 kan øge Danmarks BNP med 1,4 pct. årligt, hvilket understreger, hvorfor det er samfundsøkonomisk fornuftigt at understøtte den spirende underskov af ideer:

”Hvis Danmark skal være med i front på den grønne omstilling og have en større bid af et stadigt større globalt marked, er det tvingende nødvendigt, at vi hele tiden skaber nye produkter, forretningsmodeller og processer. Og her er statslige støttekroner, eller anden form for risikovillig kapital, altafgørende. Derfor mener FRI, at det er brandærgerligt, at FL17 ikke rummer initiativer a la den Grønne Omstillingsfond, og at MUDP- og EUDP-midlerne, der bidrager til at skabe vækst, innovation og arbejdspladser inden for miljø- og energiområdet, også beskæres yderligere, hvis ikke det lykkes at presse regeringen til at fylde flere penge i kassen, ” siger Ulrik Ryssel Albertsen fra FRI.

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs lignende artikler

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?