FRI vinder international pris for rapport om bæredygtighed

Natten til tirsdag den 10. september 2019 vandt Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, den internationale anerkendelse FIDIC Award 2019, for sit arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Prisen blev overrakt på den årlige FIDIC-konference i Mexico City.

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” sætter fokus på de danske rådgivende ingeniørvirksomheders evne til at kombinere deres dybdegående forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand med ny teknologi og løsninger, der virker i praksis. Publikation viser, hvordan FRI’s medlemsvirksomheder bidrager til at opfylde samtlige 17 verdensmål og dermed gør visionerne af SDG’erne til virkelige, reelle projekter rundt om i verden med en enorm betydning for mennesker, samfund og miljø i modtagerlandene.

FRI’s formand, adm. direktør i Rambøll Danmark, Ib Enevoldsen udtaler: ”Jeg er stolt over, at FRI modtager en FIDIC Award 2019 for vores arbejde med bæredygtighed. Det understreger, at danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder er førende, også i en global kontekst, når det kommer til at skabe resultater omkring bæredygtighed”. Han suppleres af FRI’s direktør Henrik Garver: ”Det er en kæmpe international anerkendelse af de opgaver, der løses globalt af FRI’s medlemsvirksomheder. Og det er en kæmpe anerkendelse af FRI som en organisation, der er med til at sætte en global dagsorden”.

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” har eksempler på projekter i: Albanien, Bangladesh, Benin, Egypten, Indonesien, Kazakhstan, Kenya, Kina, Kroatien, Laos, Malaysia, Mali, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Serbien, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania og Zambia.

De FRI-virksomheder der har stillet eksempler til rådighed er: COWI A/S, Dansk Energi Management & Esbensen A/S, NIRAS A/S, NTU International A/S, Rambøll Danmark A/S og Sweco Danmark A/S.  

Publikationen kan ses her. /sdg_publication     

FIDIC - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils er den internationale sammenslutning af rådgivende ingeniørvirksomheder.                                                                                     

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
  ___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.