Pressemeddelelse

Nomineret til Årets unge FRI Rådgiver 2021: Mette Steffensen, COWI

Mette Steffensen er 32 år gammel og ansat som byggeingeniør og disciplinleder i FRI-virksomheden COWI A/S i Lyngby. Hun er nomineret for sit arbejde på E05 Korsvägen, der er en del Västlänken projektet i Göteborg.

Kompliceret jernbanestrækning med dybe gruber

Västlänken bliver en 8 km lang dobbeltsporet jernbane, hvoraf de 6 km kommer til at løbe i en jernbanetunnel under Göteborg. Hertil kommer tre nye undergrundsstationer, som skal gøre det lettere og hurtigere at rejse rundt i storbyen samtidig med at der bliver færre skift. Når strækningen åbner i 2026, vil det medføre en fordobling af jernbanekapaciteten til og fra Göteborg. COWI’s arbejde inkluderer blandt andet projektering af cut and cover tunneler, trugkonstruktioner, underjordiske stationer samt lednings- og vejomlægninger. Behovet for dybe skakter i byens centrum er en af de mest betydelige udfordringer i projektet. Mette har stået for konceptudvikling og detailprojektering af op til 25 m dybe byggegruber med forskellige typer indfatningsvægge og afstivningssystemer i de teknisk udfordrende jordbundsforhold. Hun har blandt andet haft ansvar for spuns, sekantpæle, jordankre og afstivninger og jet grout.

 

Chefen: ”Ekstra bemærkelsesværdigt”

- Mettes ansvar for koordineringen – og ikke mindst rollen som disciplinleder - må siges at være ekstra bemærkelsesværdigt, da dette oftest er noget man vil forvente af en med 10-15 års erfaring på et projekt med denne kompleksitet. Mette er blot 32 år men har taget en lederrolle med alt, hvad det indebærer indenfor faglig dygtighed, etablering af en god kunderelation, samt koordinering med en lang række discipliner, der er involveret i projektet. Der er blandt andet tale om geoteknisk basis, hydrogeologi, klippeudgravninger, cut and cover tunneller, betonramper, underjordisk station, hus og arkitektur og midlertidige trafik og ledningsomlægninger. Discipliner, som faktisk ligger uden for Mettes direkte fagområde, fortæller Knud René Bjernemose, Head of Section Tunnels and Underground Infrastructure, der er COWI’s projektleder på Korsvägen.

Kunden:  ”Betydelige bidrag til et kompliceret projekt”

- Mette er en fornøjelse at arbejde sammen med. Hun har et inspirerende drive for at diskutere og forklare de tekniske aspekter, og hun er en holdspiller! Mette lytter til vores problemer, bekymringer og forslag vedrørende projektet, og hendes input har været betydelige bidrag til det komplekse projekt, som Västlänken er. Vi er virkelig imponeret over Mettes tekniske kompetencer. På trods af sin unge alder er hun fuldt ud klar over alle grænseflader og krav, og hun har vist store lederegenskaber, selvom dette ikke - i det mindste oprindeligt - var et område, som det var meningen, hun skulle dække.
Jeg er overbevist om, at Mette snart kommer til at tage store skridt i sin karriere, og jeg tror, ​​at vi kan forvente at se hende som en leder og ekspert inden for sit felt i den nærmeste fremtid, siger Johan Peters, der er Area Design Coordinator for Royal BAM Group.

Læs mere om konkurrencen Årets Unge FRI-rådgiver

 

 

 

Læs om de øvrige nominerede