Pressemeddelelse: Ny boligjobordning betyder grønnere boliger

Pressemeddelelse: I dag benytter kun et fåtal af boligejere en uafhængig rådgiver, når de energioptimerer eller gennemfører andre forbedringer i boligen, hvorfor boligejeren ikke altid får den løsning, der har størst effekt på boligens energiregnskab eller for samfundet.

”Boligejerne får med andre ord ofte gennemført sporadiske energirenoveringer, som ikke for alvor giver noget til energireduktionen. Det skyldes især, at når boligejeren entrerer med en håndværker, vil denne være tilbøjelig til at fokusere på de dele af boligen, som ligger inden for eget fagområde fremfor at kigge på, hvor boligejeren samlet set får størst gavn af energirenoveringen.  Derfor er det afgørende, at boligejerne nu får mulighed for at fratrække udgifter til uafhængig energirådgivning, leveret af en certificeret energikonsulentvirksomhed, så de ikke kaster sig ud i et ombygningsprojekt uden hjælp til at prioritere, hvad der er den mest grønne og energirigtige løsning – for dem selv og for samfundet,” siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI  

At rådgivning har stor effekt, viser fx evalueringerne af energiselskabernes energispareindsats, hvor det gentagne gange er blevet fastslået, at energispareprojekter/renoveringer gennemført på baggrund af forudgående rådgivning, har den største effekt i forhold til reduktion i energiforbrug.

Læs lignende artikler

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.