Pressemeddelelse: Ny boligjobordning betyder grønnere boliger

Pressemeddelelse: I dag benytter kun et fåtal af boligejere en uafhængig rådgiver, når de energioptimerer eller gennemfører andre forbedringer i boligen, hvorfor boligejeren ikke altid får den løsning, der har størst effekt på boligens energiregnskab eller for samfundet.

”Boligejerne får med andre ord ofte gennemført sporadiske energirenoveringer, som ikke for alvor giver noget til energireduktionen. Det skyldes især, at når boligejeren entrerer med en håndværker, vil denne være tilbøjelig til at fokusere på de dele af boligen, som ligger inden for eget fagområde fremfor at kigge på, hvor boligejeren samlet set får størst gavn af energirenoveringen.  Derfor er det afgørende, at boligejerne nu får mulighed for at fratrække udgifter til uafhængig energirådgivning, leveret af en certificeret energikonsulentvirksomhed, så de ikke kaster sig ud i et ombygningsprojekt uden hjælp til at prioritere, hvad der er den mest grønne og energirigtige løsning – for dem selv og for samfundet,” siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI  

At rådgivning har stor effekt, viser fx evalueringerne af energiselskabernes energispareindsats, hvor det gentagne gange er blevet fastslået, at energispareprojekter/renoveringer gennemført på baggrund af forudgående rådgivning, har den største effekt i forhold til reduktion i energiforbrug.

Læs lignende artikler

EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.