FRI: Rigtig gode takter i regeringens forsyningsstrategi

Pressemeddelelse: Regeringen har torsdag præsenteret sit oplæg til en ny forsyningsstrategi. Samlet lægges der op til, at forsyningssektorerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kr. frem til 2025. Der er mange positive takter i strategien, ikke mindst konkurrenceudsættelse af flere opgaver og en øget konsolidering i forsyningssektoren. 

”Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI har længe talt for, at en mere effektivt drevet forsyningssektor bl.a. vil kunne skabe råderum til de store og nødvendige investeringer, i fx klimatilpasning og Smart Grid, som forsyningssektoren står overfor i de kommende år. Konkurrenceudsættelse af opgaver er et afgørende element for at nå målet om en mere effektiv sektor. Dels fordi forsyningerne får løst opgaverne til markedspris, og dels fordi det sikrer, at erfaringerne fra opgaveløsningen høstes af private virksomheder, der efterfølgende kan implementere cost-effektive løsninger i andre dele af den danske forsyningssektor samt omsætte viden til øget eksport,” siger FRI’s erhvervspolitiske chef, Ulrik Ryssel Albertsen.

Derfor er det også vigtigt, at forsyningsstrategien lægger op til at konkurrenceudsætte flere opgaver. Det kunne eksempelvis gøres ved at fastsætte mindstemål for udlicitering af opgaver i forsyningerne, så det sikres, at vi får innovative løsninger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. 

FRI finder det også glædeligt, at oplægget til en ny forsyningsstrategi slår fast, at effektiviseringer og teknologiudvikling går hånd i hånd. For efterspørgsel af ny teknologi og innovative løsninger fra den danske forsyningssektor er en klar forudsætning for, at danske virksomheder kan erobre en større del af et voksende globalt marked for energi- og miljøteknologi.

”Selvom den danske rådgivende ingeniørbranche efterhånden er meget global, er der ingen tvivl om, at eksporten styrkes, når vi har et stærkt og stabilt hjemmemarked, der kan levere gode referenceprojekter. Omvendt, hvis hjemmemarkedet ikke efterspørger nye og innovative løsninger, vil vi stå svagere på det globale marked, hvor ny teknologi og viden er i høj kurs. Derfor er det meget vigtigt, at vi får en økonomisk regulering af sektoren, der gør det attraktivt for forsyningerne at efterspørge ny teknologi og innovative løsninger frem for de kendte eller billigste løsninger,” siger Ulrik Ryssel Albertsen”. 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs lignende artikler

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?