Pressemeddelelse: Tiltrængt kortlægning og vurdering af uigennemsigtig energispareordning

Pressemeddelelse: FRI hilser Statsrevisorenes kortlægning og vurdering af EnergiSpareOrdningen velkommen. Det er vigtigt, at ordningen bliver forbedret, så samfundet får effekt af de milliarder, som forbrugerne finansierer via deres elregning.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI har i længere tid fremhævet, at den såkaldte energispareordning er dyr, ineffektiv, konkurrenceforvridende og ugennemsigtig, selvom den også har bidraget til at reducere energiforbruget i Danmark. Derfor er FRI glad for, at Statsrevisorerne har besluttet, at Rigsrevisionen skal granske ordningen.

Formålet med EnergiSpareOrdningen er at skabe incitamenter til energibesparelser. Og det er uomtvisteligt, at ordningen har bidraget til dette, siden den blev indført.

”EnergiSpareOrdningen beløber sig i dag til omkring 1,6 mia. kr. om året. Pengene betales via forbrugernes energiregning. Det er et rigtig stort beløb, og selve kontrollen med ordningen, herunder kravene til dokumentation, er meget lempelige, i forhold til ordningens størrelse. Derfor er det en rigtig god ide, at Statsrevisorerne laver en grundig granskning af ordningen for at se, om forbrugernes penge kan bruges bedre og mere gennemsigtigt, så samfundet får flest mulige energibesparelser for pengene,” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver. 

Deloitte har udarbejdet en rapport om EnergiSpareOrdningen, som viser, at 78 procent af de private energiprojekter, der gennemføres med tilskud fra EnergiSpareOrdningen, ville være gennemført uanset tilskuddet. Blandt virksomhederne ser det bedre ud, men det er stadig ikke godt nok.

”Hen over sommeren er flere medier tillige fremkommet med eksempler på, at der bliver snydt med EnergiSpareOrdningen. Det kan vi som samfund ikke være tjent med. Vi skal tilbage til grundreglen om, at når samfundet udbetaler tilskud til borgere og virksomheder, er det fordi, der ønskes en korrigeret eller ændret adfærd. En ændring, som ikke ville være sket uden et ekstra incitament,” siger Henrik Garver.

FRI opfordrer til, at undersøgelsen bliver brugt til at fokusere på forbedringer af ordningen og dens forvaltning, herunder øget kvalitet i opgørelsen af energibesparelser. Reelt en fuldstændig nytænkning af ordningen.

Læs lignende artikler

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.