Pressemeddelelse: Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører

Ordrebøgerne er stadig så fyldte hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, at de har alt det arbejde, de kan ønske med den nuværende bemanding. Det viser den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, der viser, hvordan virksomhederne ser deres ordresituation nu, og ud i den nærmeste fremtid, de næste seks til tolv måneder.

Den største udfordring for virksomhederne er derfor fortsat at tiltrække flere medarbejdere fra både Danmark og udlandet, så virksomhederne fortsat vil have plads til vækst, og have den state-of-the-art viden som der skal til for at understøtte væksten, og for at kunne løse de opgaver, der ligger foran branchen i de kommende år.

Tallene i konjunkturundersøgelsen peger nemlig på et marked i vækst – særligt inden for de sektorer, der især er knyttet op på energiforsyning, mobilitet og den grønne omstilling og en branche, der løber stærkt for at følge med efterspørgslen. Det forklarer adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

Historisk højt niveau

- FRI’s konjunkturmåling pr. april 2023 tegner et billede af en branche, som fortsat står stærkt. Ordrebøgerne ligger 10-15 procentpoint stærkere end det historiske niveau for de seneste ti år. Det er særligt tydeligt på mængden af opgaver med en længere tidshorisont. Derudover forventer 28 % af FRI- virksomhederne yderligere styrkelse af ordrebogen over de næste seks måneder. 69 % forventer at fastholde deres ordrebog på det nuværende, stærke, niveau. Den usikkerhed, der prægede store dele af 2022, er ikke fuldstændigt væk: inflation, energipriser, stigende renter og materialemangel er fortsat nogle af de faktorer, som skaber usikkerhed. På overfladen kan tallene se ud som et lille dyk i de ellers historisk stærke ordrebøger, siger Henrik Garver og uddyber:

- Men i den samme periode, som tallene dækker, er vi som branche vækstet ca. 8% målt i antal medarbejdere. Så der er altså ikke noget, der tyder på, at vi har fået færre opgaver – tværtimod. Vi er bare blevet lidt flere til at løse opgaverne. Det er grundlæggende sundt.

Stadig akut behov for medarbejdere

2022 viste den kraftigste vækst i beskæftigelsen i FRI’s medlemsvirksomheder nogensinde – alligevel er manglen på arbejdskraft tydelig. 97 % af branchens virksomheder mangler ingeniører. 84% mangler medarbejdere med andre profiler end ingeniører. 62% af FRI-virksomhederne forventer at være flere ansatte om seks måneder end i dag. Blot 4% forventer at være færre.

- Medarbejdermanglen er stadig eklatant. Det ses både på den direkte undersøgelse, vi har foretaget ift. medlemsvirksomhederne – men også på tallene for ordrebøgerne. Vores medlemsvirksomheder melder, at de har opgaver til 84% af deres medarbejdere om tre måneder. Det er et flot tal – men reelt vil en bedre balance være, at beskæftigelseseffekten af ordrebogen om tre måneder ligger i spændet 70-80 procent på brancheniveau, forklarer Henrik Garver.

Energi og miljø er i markedets fokus

Ser man konjunkturmålingens tal for udviklingen i ordremængde fordelt på sektorer, viser de et billede af et marked, hvor blandt andet inflationen og usikre forsyningskæder har haft deres indvirkning – og hvor fremtidens prioriteter er tydelige.

- Det er tydeligt ved at se på vores medlemmers ordreindgang de seneste seks måneder, at de næste års opgaver kommer til at ligge inden for de sektorer, der favner mobilitet, energiinfrastruktur og forsyningssikkerhed samt klima og miljø. Her ser vi en kæmpe vækst, der kompenserer for den ordretilbagegang, vi til gengæld ser på specielt boligbyggeriet og det offentlige byggeri, siger Henrik Garver og kommer med en advarsel:

- Der er naturligvis meget oplagte grunde til, at de offentlige bygherrer, primært stat og kommuner, har sat foden på bremsen. Verdenssituationen gør for eksempel, at materialepriserne har været exceptionelt høje i en periode. Men ikke desto mindre så venter der en langt større samfundsøkonomisk udgift ved at udskyde mange af disse opgaver. Og vi kan se, at det private erhvervsbyggeri langt fra er stagneret, hvilket viser, at det altså KAN lade sig gøre at gennemføre byggeprojekter – også i dette marked.

Du kan nærstudere tallene i rapporten om FRI’s Konjunkturmåling for foråret 2023 her.

Læs flere pressemeddelelser