}
Young Professionals

FRI Young Professionals styregruppe

Styregruppen leder indsatsen i FRI - Young Professionals og varetager dermed interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI's medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til, bl.a. via faglige og sociale arrangementer, at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og arbejde for at forbedre rådgivernes omdømme.

Kommissorium for FRI - Young Professionals styregruppen

Udvalgets opgaver:

 • Arrangere aktiviteter, der styrker netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder.
 • Formidle FRI's synspunkter og beslutte den relevante indsats i forhold til at tiltrække yngre rådgivere til FRI's medlemsvirksomheder.
 • Opretholde relationer til internationale Young Professionals fora, herunder vores europæiske brancheorganisation EFCA.
 • Kommunikere FRI's holdninger, relevante emner og resultater til medlemmer og eksterne parter.
 • Deltage i FRI's faste ekspertudvalg.
 • Udføre opgaver stillet af bestyrelsen

FRI - YP udvalget består af:

 • Hamdi Abdi Ashur, Nordiq Group A/S (forperson)
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S (næstforperson)
 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management A/S 
 • Lill Bjerregaard, MOE A/S
 • Mike Balle Hansen, WSP Danmark A/S
 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS A/S (formand Young Professionals Jylland)
 • Daniel Fester Henningsen, AFM Rådgivende Ingeniører A/S
 • Pernille Krieger, AB | Clausen A/S
 • Oskar Hausgaard Larsen, DOMINIA AS
 • Katrine Pugdal Moshage, Oluf Jørgensen A/S
 • Maria Gade Thomsen, EKJ rådgivende ingeniører A/S
 • Camilla Pugholm Lindgreen, NIRAS A/S
 • Torben Kulsingam, Rambøll A/S
 • Mathilde Gade Jæger, FRI

FRI Young Professionals i FRI's udvalg

FRI Young Professionals er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. FRI Young Professionals-medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har FRI Young Professionals-medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser.

FRI YP – Jyllandsarbejdsgruppe

Udover FRI Young Professionals-styregruppen har FRI Young Professionals en arbejdsgruppe i Jylland. Formålet med arbejdsgruppen er at opbygge netværk imellem yngre rådgivere i FRIs medlemsvirksomheder i Jylland og på Fyn.

 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS A/S (formand)
 • Simon Thomsen, Oluf Jørgensen A/S
 • Mette Helena Christensen, Rambøll A/S
 • Adam Stoltenberg Iversen, Rambøll A/S
 • Nanna Reuter, DGE A/S
 • Joachim Egeris Helsing, Atkins A/S
 • Siri Christiansen, AFRY
 • Simon Nørgaard Hill, COWI A/S
 • Ayten Karademir, D.A.I. A/S
 • Søren Truelsegaard, INGENIØR'NE A/S

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om FRI - Young Professionals, så kontakt FRI på fri@frinet.dk