FRI

Bæredygtighed

FRI arbejder med bæredygtighed indenfor byggeri, infrastruktur, energi, miljø og klima og i vores medlemmers internationale projekter. I 2020 har FRI desuden nedsat en taskforce, som skal arbejde med bæredygtighed på tværs af FRIs fagudvalg.