FRI's strategi for kvalitetsstyring og certificering

I dette notat beskrives FRI's strategi for foreningens holdning til medlemsvirksomhedernes kvalitetsstyring og certificering.


 

Målet med strategien er trefold:

  • at bidrage til at forbedre medlemsvirksomhedernes markedspositionering ved at imødekomme markedets krav og ved at forbedre kvaliteten af rådgivningsydelsen
  • at bidrage til at øge medlemsvirksomhedernes indtjening gennem en mere effektiv løsning af opgaverne
  • at bidrage til at sikre den aftalte kvalitet af det fysiske produkt

Strategi - kvalitetsstyring
FRI vil arbejde for at medlemsvirksomhederne udvikler/videreudvikler deres KS-systemer ved at støtte brugen af og udbrede kendskab til publikationer, vejledninger, undervisningsmateriale mv. udarbejdet af EFCA og FIDIC, herunder at udgive publikationer, vejledninger mv. og arrangere foredrag, der understøtter dette.

Strategi - certificering
FRI opfordrer sine medlemsvirksomheder til at udvikle og implementere et KS-system i virksomheden i overensstemmelse med de af FRI og FIDIC udsendte publikationer og vejledninger, således at KS-systemet er certificerbart i henhold til ISO 9001.

FRI anbefaler at beslutning om certificering sker ud fra markedets krav.

Baggrund for strategien - kvalitetsstyring
Mange analyser og undersøgelser har vist, at kvalitetsstyring i produktionsvirksomheder tilpasset den enkelte virksomheds organisation, arbejdsmåde, kultur etc. bidrager til at sikre og forbedre kvaliteten af virksomhedens produkter.

Tilsvarende principper kan med fordel anvendes også inden for videnbaseret service. FRI vil aktivt bidrage hertil.

Baggrund - certificering
For certificering er situationen anderledes. Certificering af KS-systemer er en forholdsvis ny foreteelse. Den blev lanceret i England i midten af 80'erne for at højne kvaliteten af de engelske industriprodukter, så de kunne konkurrere med japanske og amerikanske. Det tog nogle år, før certificeringen rigtig kom i gang.

Fra flere sider er der udtrykt skepsis med hensyn til fordelene ved certificering, når de indledende markedsføringsmæssige effekter har fortaget sig. FRI deler denne skepsis.

Den stigende vægt på certificering man så for år tilbage, ses ikke i samme omfang i dag. På enkelte markeder (lande) er det et krav at være certificeret for at kunne afgive tilbud eller det giver en højere score at være certificeret. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for en virksomhed at lade sit KS-system certificere for at få opgaven. FRI er ikke bekendt med sådanne krav til rådgivningsopgaver udbudt i Danmark.

Godkendt af FRI's bestyrelse den 16. oktober 2000

Læs mere om samme emne

Fremtidens mobilitet - fire scenarier for 2035
Fremtidens mobilitet - fire scenarier for 2035
Her på siden kan du læse FRI's rapport ”Fremtidens mobilitet -fire scenarier for 2035, som tegner fire mulige udfaldsrum for, hvordan Danmark imødekommer den stigende trængsel, samtidig med at virkeligheden forandres af en række megatrends. Du kan også læse FRI's pressemeddelelse fra 25. oktober 2018. Siden vil blive opdateret med FRI's anbefalinger.