}
om FRI

FRI Strategi 2021

I 2021 er FRI en platform for alle rådgivende ingeniørvirksomheder med fokus på følgende 4 topprioriteter. 

  • FRI er en platform for identitet og stolthed
  • FRI er en platform for indflydelse
  • FRI er en platform for netværk
  • FRI er en platform for services