Opdaterede pjecer - Simple udbud

FRI er blevet opfordret til at lave en helt kort version –”one-pager”- om reglerne for indkøb af små rådgiveropgaver. Det er nu sket, så forrest i pjecen ”Simple Udbud” er der en ultrakort gennemgang af de regler, der gælder for indkøb under tærskelværdien. Der er så under de enkelte emner links til en lidt mere uddybende forklaring i pjecen.

Pjecen er lavet både i en generel form og i en version rettet specielt mod forsyningsselskaberne, der ofte kan udbyde efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Se flere FRI-vejledninger

Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.
FRI_kontrolplan_brand
FRI_kontrolplan_brand
I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.