Opdaterede pjecer - Simple udbud

FRI er blevet opfordret til at lave en helt kort version –”one-pager”- om reglerne for indkøb af små rådgiveropgaver. Det er nu sket, så forrest i pjecen ”Simple Udbud” er der en ultrakort gennemgang af de regler, der gælder for indkøb under tærskelværdien. Der er så under de enkelte emner links til en lidt mere uddybende forklaring i pjecen.

Pjecen er lavet både i en generel form og i en version rettet specielt mod forsyningsselskaberne, der ofte kan udbyde efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Se flere FRI-vejledninger

FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.