EFCA booklets

EFCAs introduktion til ingeniørfirmaer om udbudsprocessen ved EU's udviklingsprojekter.

EFCA har udgivet en booklet, der giver en grundlæggende introduktion til EU's udbudsproces vedr. udviklingsprojekter.

Bookletten er skrevet af praktikere til praktikere og giver et overblik over nøglestadier i udbudsprocessen fra start til slut.

Bookletten kan rekvireres hos FRI-sekretariatet på fri@frinet.dk for et ekspeditionsgebyr på 50 kr. excl. moms samt porto.


EFCA har udgivet en booklet, der giver et overblik over OPP i sammenhæng med EU's udbudsregler. Guiden identificerer væsentlige emner, der har særlig relevans for rådgivervirksomheder og påpeger nogle af branchens overvejelser og vanskeligheder ved OPP.

Guiden kan rekvireres hos FRI-sekretariatet på fri@frinet.dk for 150 kr. plus ekspeditionsgebyr (50 kr.) samt porto. Prisen er excl. moms.

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Bookletten giver et hurtigt overblik over de gældende regler i de forskellige lande og omhandler bl.a. retsregler herunder agreed documents, ansvarsperiode, regler om ansvarsbegrænsning, solidarisk ansvar, tredjemandsansvar, forsikringspligt, garantier og brug af standardkontraktiver.

Første del giver en kort redegørelse for diverse emner såsom grundlæggende retssystemer, ansvarsbegrænsninger, herunder tid og finansiel, pro rata/solidarisk hæftelse, ophavsret m.fl.
Anden del er en skematisk oversigt over de væsentligste punkter under reglerne.
Bookletten blev offentliggjort på EFCAs GAM i maj 2014 og er offentligt tilgængelig.

FIDIC overvejer, om bookletten kan danne basis for lignende oversigter i FIDIC’s øvrige regioner.

Ønsker du bookletten i hardcopy, kan den stadig rekvireres hos FRI-sekretariatet på fri@frinet.dk for 150 kr. plus ekspeditionsgebyr (50 kr.) samt porto. Prisen er excl. moms.


EFCA har udgivet en booklet, der beskriver hvordan EU-kommissionen implementerer udviklingsbistand og viser prioriteringer og processer omkring udvælgelsen af projekter.

"Introduction for engineering consultancies on tendering for EU development assistance" er skrevet af praktikere for (nye) praktikere.

Director Koos Richelle, Generalsekretær for EuropeAid - EU-kommissionen, har underskrevet forordet og dermed også sagt god for indholdet.

Publikationen er gratis og kan rekvireres ved at kontakte FRI på: fri@frinet.dk.

Læs mere