Ny analyse belyser, hvornår det giver mening af anvende OPP

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af, hvornår det er fordelagtigt at anvende offentlig-private partnerskaber (OPP) til løsning af offentlige bygge- og anlægsprojekter.


 

Der kan ikke drages en generel konklusion om, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Det beror på en konkret vurdering fra projekt til projekt.

Som resultat heraf har arbejdsgruppen udviklet et værktøj med 13 overvejelser, som offentlige ordregivere kan gøre sig, når de overvejer at organisere et projekt som OPP.

Læs analysen

 

 

Læs mere