Ny vejledning: Totalomkostninger i udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt en ny vejledning om totalomkostninger ved udbud.


 

I offentlige udbud kan det mange gange være en fordel at lave en helhedsbetragtning, så man kan sikre, at et indkøb er omkostningseffektivt set over hele brugsperioden.

Totalomkostningerne er betegnelsen for summen af anskaffelsesprisen og udgifterne i brugsperioden.

Det omfatter alle omkostninger ved at anskaffe, råde over og bruge et produkt i den tidsperiode, man råder over produktet. Omkostningerne i brugsperioden kan f.eks. omfatte udgifter til fragt, ibrugtagning, energiforbrug, service, drift og vedligeholdelse m.v.

Læs vejledning

 

Læs mere