Nyt online værktøj giver svar på udbudsretlige spørgsmål
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lanceret et nyt online værktøj 'Få svar om udbud', hvor man kan slå flere hundrede centrale udbudsretlige spørgsmål og svar op.

 

Der vil løbende blive tilføjet spørgsmål og svar, når der kommer ny lovgivning og efter behov.

Spørgsmålene er kategoriseret efter udbuddets forskellige faser: lovgivning, målgruppe og udvalgte temaer.

Få svar om udbud

Læs mere