Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST

EU-Kommissionen har den 1. marts 2017 offentliggjort en opdateret elektronisk udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument - ESPD. Opdatering sker løbende på grundlag af input til forbedringer fra bl.a. FRI’s repræsentant på ugentlige web-konferencer med Kommissionen.


 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse udgivet en ny og forbedret vejledning, der i ord og billeder giver en praktisk gennemgang af, hvordan du trin for trin opretter og udfylder et ESPD. Find vejledningen her.

Samtidig har VærdiByg samlet en række gode råd til, hvordan man bruger ESPD i byggeriet. Rådene finder du her.

Læs mere