Vejledende udtalelse om anvendelsen af rammeaftaler (SKI)
Konkurrencestyrelsen slår fast, at rammeaftaler kun kan benyttes af de oprindelige parter, dvs. de offentlige kunder, der er abonnenterne for tidspunktet, hvor udbuddet gennemføres.

 

Kredsen af de ordregivende myndigheder  kan ikke efterfølgende ændres, og de skal derfor kunne identificeres.

Læs mere her

Læs mere