Vejledning: Annoncering
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.

 

Den 1. april 2012 blev det lovpligtigt, at udbudsplatformen udbud.dk skal benyttes af alle danske ordregivere ifm. indkøb af varer og tjenesteydelser. 

Læs vejledningen

Læs mere